ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ อิเลคโทรฮอฟ สูตรมาตรฐาน WHO Jul 11, 2016

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ อิเลคโทรฮอฟ สูตรมาตรฐาน WHO

ส่วนประกอบ :    ใน 4.2 G ประกอบด้วย
Glucose Anhydrous  3.00 g
Sodium Chloride  0.53 g
Potassium Chloride   0.23 g
Sodium Citrate Dihydrate  0.44 g
สรรพคุณ :    ใช้ทดแทนการสูญเสียน้ำและเกลือแร่
เนื่องจากท้องร่วง อาเจียนมาก สูญเสียเหงื่อมาก
ใช้ได้ทั้งทารก เด็ก และผู้ใหญ่