ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่  เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน ฮอฟ บีพี รุ่น เอชเค 810 Sep 5, 2016

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน ฮอฟ บีพี รุ่น เอชเค 810

คุณสมบัติของ บีพี รุ่น เอชเค 810
1. ระบบควบคุมการปั้มลมแบบพิเศษ นุ่มนวลและถูกต้อง (FUZZY IntelliSense )
2. มีหน่วยความจำเก็บข้อมูลได้มากถึง  2x120 ค่า (โดยแยกเก็บได้  2คน)
3. มีสัญลักษณ์บอกค่าความดันตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก(WHO)
4. ตั้งเวลาเตือนเพื่อตรวจวัดค่าความดันโลหิตให้ตรงเวลาเดียวกันทุกวันได้
5. พร้อม Adaptor