ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 IN 1ปรอทวัดไข้ทางหน้าผากและทางหู Sep 2, 2016

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 IN 1ปรอทวัดไข้ทางหน้าผากและทางหู

•   วัดอุณหภูมิ ทางช่องหู หน้าผาก แสดงอุณหภูมิ และ เวลา
•   มีไฟ อ่านง่ายในที่มืด
•   รวดเร็ ว ถูกต้อง วัดผลภายใน  1 วินาที
•   ใช้งานง่าย
•   บันทึกค่าล่าสุด
•   มีสัญลักษณ์บอก  เมื่อไข้สูง