ข่าวสารและกิจกรรม

Pharmahof FB ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล Dec 2, 2015

Pharmahof FB ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล

Pharmahof FB ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล เครื่องวัดน้ำตาล Easy G Optima

ประกาศเลขทะเบียนไปรษณีย์ ของรางวัล Easy G Optima จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
1. คุณประภาศรี RI 9128 4407 4 TH
2. คุณไพลิน RI 9128 4409 1 TH
3. คุณศันสนีย์ RI 9128 4410 5 TH