ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ GOs Nov 20, 2016

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ GOs

GOS จี โอ เอส

ส่วนประกอบ : Ginseng Extract 100mg
SIberian Ginseng Extract         100mg
Black Sesne Eatract           62.5mg
Oyster Extract        22.5mg

สรรพคุณ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

วิธีรับประทาน : ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

ขนาดบรรจุ : BP 2’s