ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ยาสตรีวังหลัง สูตร 2 Nov 7, 2016

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ยาสตรีวังหลัง สูตร 2

ส่วนประกอบ :    
แก่นฝาง           100 มิลลิกรัม
ดอกคำฝอย       100 มิลลิกรัม
ชะเอมเทศ        100 มิลลิกรัม
แก่นแกแล          50  มิลลิกรัม
ว่านสากเหล็ก      50  มิลลิกรัม
โกฐเขมา          20  มิลลิกรัม
โกฐหัวบัว         20  มิลลิกรัม
โกฐสอ             20  มิลลิกรัม
โกฐจุฬาลัมพา       20  มิลลิกรัม
โกฐเชียง          20  มิลลิกรัม

สรรพคุณ :    บำรุงโลหิต

ขนาดบรรจุ :    BP 30’ Capsules