ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ยาสตรี ตราวังหลัง สูตร 1 Nov 1, 2016

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ยาสตรี ตราวังหลัง สูตร 1

ส่วนประกอบ :    
แก่นฝาง     115.4  มิลลิกรัม
ดอกคำฝอย     115.4  มิลลิกรัม
โกฐเชียง     115.4  มิลลิกรัม
แก่นแกแล     115.4  มิลลิกรัม
ว่านสากเหล็ก      38.4  มิลลิกรัม

สรรพคุณ :    บำรุงโลหิต

ขนาดบรรจุ :    BP 30’ Capsules