ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Rice BO Dec 7, 2015

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Rice BO

น้ำมันรำข้าว RICE BO ไรซ์ บีโอ

ส่วนประกอบ :  
Rice Bran Oil provide 500 mg
Oleic Acid 200 mg
Linoleic Acid 150 mg
Gamma Oryzanol 8.8 mg
Vitamin E
0.41 mg
ขนาดบรรจุ :  Box 60’s