ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำผลิตภัณฑ์  EasyG Optima Oct 10, 2015

แนะนำผลิตภัณฑ์ EasyG Optima

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด Optima Easy G  
ระบบแสดงผลอัตโนมัติ มาพร้มกับแผ่นตรวจชนิดใหม่ บรรจุแยกชิ้น