ข่าวสารและกิจกรรม

Sep 27, 2015

Road show รพ. เทศบาลอุดรธานี

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดความดันโลหิด และระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมวัดความดันและน้ำตาลในเลือดฟรี  และแจกเครื่องวัดความดัน Hof BP และ เครื่องวัดน้ำตาล Easy G Optima แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
เมื่อวันทืี่  1 ก.ย. 58

S__8552451.jpg

S__8552452.jpg

S__8552453.jpg

S__8552455.jpg

S__8552474.jpg

S__8552475.jpg

S__8552476.jpg

S__8552484.jpg