ข่าวสารและกิจกรรม

Nov 21, 2012

SOIN COLLAGEN เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ณ โรงแรมเดอะไทด์ จ. ชลบุรี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา SOIN COLLAGEN PEPTIDE เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 จัดขึ้นโดยบริษัทชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท หาดบางแสน จังหวัด ชลบุรี โดยในงานได้แบ่งเป็นส่วนวิชาการ รวมถึงมีการออกบูธแสดงสินค้าเวชภัณฑ์และงานเลี้ยงสังสรรค์ชาวยา จุดประสงค์ของการจัดงานคือ เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ร้านขายยาทั้งเภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกร กว่า 400 คน เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาอย่างถูกต้อง สามารถเลือกจ่ายยาได้ถูกโรคและสามารถให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่คนไข้ในเบื้องต้นได้

ภาพกิจกรรม :