ข่าวสารและกิจกรรม

Sep 12, 2012

ภาพการต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ผ่านมาคุณญาณิน  พิศาลวาเลิศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศไต้หวัน เพื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มาฮอฟ สาขาอรุณอมรินทร์