ข่าวสารและกิจกรรม

May 28, 2012

Incentive Trip สำหรับลูกค้า VIP ที่สะสม point กับ Pharmahof 2012

Incentive Trip สำหรับลูกค้า VIP ที่สะสม point กับ Pharmahof 2012
นี้ที่เกาะบาหลี ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น สวรรค์บนดินแห่งศิลปะบารอง ท่องเที่ยวมหาเจดีย์บุโรพุทโธ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเคหะสถานอันสวยงามที่โด่งดัง ช็อปปิ้งจุใจที่ตลาดปราบเซียน พร้อมเก็บความประทับใจตลอด 5 วัน 4 คืน กับ Pharmahof ในทริปนี้