เจ้าหน้าที่สรรหา

รายละเอียดของงาน : 

1. กำกับดูแลบริหารระบบงานบริหารระบบการสรรหาว่าจ้างให้สามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้ามาทำงานได้อย่างเหมาะสม ในเชิงรุก

2. กำกับดูแลลริหารระบบงานพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร:  

ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการสรรหาเชิงรุกไม่ต่ำกว่า 5 ปี
สามารถวิเคราะห์ และวางแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทุ่มเท และทำงานในสภาวะกดดันได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานอรุณอมรินทร์  
979 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ช่องทางการสมัครงาน :  
สมัครด้วยตนเอง  
ส่ง resume มาที่ E-mail: 
hr@profascino.co.th

สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมที่  คุณนก (ศิริพร)  
TEL: (662) 411-4455 ต่อ 306-308
Mobile : 091-2290414
Fax: (662) 411-4223


อัพเดทล่าสุด : 2012-05-18 11:56:11