บทความเพื่อสุขภาพ

7 สาเหตุ ทำให้เวียนศีรษะ Aug 26, 2016

7 สาเหตุ ทำให้เวียนศีรษะ

ที่มา : www.thairath.co.th
โดย พญ.ดลจิตต์ ทวีโชติภัทร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 สาเหตุ ทำให้เวียนศีรษะ

ศุกร์สุขภาพประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านผู้อ่านได้รับรู้เกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะกันแล้ว สำหรับสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับโรคที่จะนำไปสู่อาการเวียนศีรษะ ติดตามสาระน่ารู้และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อการปฏิบัติเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล หรือก่อนให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทำการตรวจวินิจฉัย
1.โรคหูชั้นในผิดปกติ เช่น โรคเมเนียร์หรือโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน โรคหินปูนชั้นในหลุด หรือโรคบีพีวี (BPV /Benign paroxysmal positional vertigo) อาจเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ บางรายอาจมีประวัติโรคทางหูหรืออุบัติเหตุมาก่อน โรคกลุ่มนี้ก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะที่พบได้บ่อยที่สุด โดยจะเป็นแบบหมุนหรือโคลงเคลง มักมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วย ขณะเกิดอาการผู้ป่วยจะต้องอยู่นิ่งๆ ถ้าเคลื่อนไหวศีรษะจะทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น มักเป็นขณะเปลี่ยนท่าทาง เช่น ลุกจากเตียง ล้มตัวลงนอน หรือตะแคงซ้าย ขวา บางรายมีอาการหูอื้อ หรือมีเสียงรบกวนในหูร่วมด้วย
2.การอักเสบติดเชื้อ เชื้อไวรัสเป็นสาเหตุที่พบบ่อย โดยผู้ป่วยมักจะเป็นหวัดหรือระบบทางเดินหายใจอักเสบนำมาก่อน ถ้าเชื้อลามเข้าหูชั้นในและเส้นประสาทจะเกิดการอักเสบ จะทำให้มีอาการเวียนศีรษะรุนแรง แต่การได้ยินปกติดี โดยมักจะมีอาการหลายวัน ส่วนการอักเสบของหูชั้นในที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย อาการจะรุนแรงมากและอาจสูญเสียการได้ยิน พบในผู้ที่มีประวัติโรคการอักเสบของหูชั้นกลาง โรคหูน้ำหนวกที่โรคลุกลามเข้าไปในหูชั้นใน
3.เกิดจากอุบัติเหตุ ที่ทำอันตรายต่อหูชั้นใน โดยเฉพาะอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน จะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะอย่างมากร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน บางรายสูญเสียการได้ยินร่วมด้วย อาการจะเป็นนานหลายวัน จนถึงสัปดาห์ หลังจากนั้นจะค่อยๆ ดีขึ้น
4.โรคเนื้องอกเส้นประสาทการทรงตัว หรือเส้นประสาทการได้ยิน มักพบอาการเสื่อมการได้ยินร่วมกับอาการมึนเวียนศีรษะ อาจมีเสียงรบกวนในหู ในรายที่ก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ที่ไม่ได้รับการรักษา อาจมีอาการชาที่ใบหน้าซีกนั้น มีอัมพาตของใบหน้า เดินโซเซหรืออาการทางสมองอื่นๆ เนื่องจากก้อนเนื้องอกไปกดเส้นประสาท
5.ระบบการไหลเวียนเลือด ถ้าเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดอาการมึนเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลมได้ เกือบทุกคนเคยมีอาการเช่นนี้มาก่อน เช่น ขณะลุกขึ้นยืนเร็วๆ จากท่านอนหรือท่านั่งยองๆ คนปกติมักจะหายได้เอง แต่ผู้ที่ป่วยจะเกิดอาการค่อนข้างบ่อย สาเหตุเกิดจากความดันโลหิตต่ำ เส้นเลือดตีบตัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือโลหิตจาง เป็นต้น นอกจากนี้สารนิโคตินในบุหรี่ สารคาเฟอีนในกาแฟ ภาวะเครียดวิตกกังวล จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง และไปเลี้ยงอวัยวะการทรงตัวที่หูส่วนในไม่เพียงพอ ก็จะเกิดอาการเวียนศีรษะแบบหมุนได้
6.โรคทางระบบประสาท มักมีอาการเวียนศีรษะร่วมกับอาการทางระบบประสาทอื่นๆ เช่น แขนขาอ่อนแรง ชารอบปากหรือแขนขา กลืนอาหารลำบาก พูดลำบาก เห็นภาพซ้อน
7.โรคภูมิแพ้ บางคนอาจเวียนศีรษะเมื่อได้รับสิ่งที่แพ้ เช่น ฝุ่น เกสรดอกไม้ อาหารบางชนิด หรือเชื้อรา เป็นต้น
แนวทางการรักษา เมื่อมีอาการผิดปกติ ผู้ป่วยควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง การรักษาต้องหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อเป็นการป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ แต่หากไม่พบสาเหตุของโรคที่ชัดเจน อาจรักษาโดยการบรรเทาหรือควบคุมอาการตามวิธีต่อไปนี้
1.รักษาตามอาการโดยใช้ยารับประทานเพื่อระงับอาการเวียนศีรษะ หรือใช้ยารักษาเฉพาะโรค เช่น โรคเมเนียร์ เป็นต้น
2. การผ่าตัดในกรณีที่รักษาด้วยยาแล้วไม่ดีขึ้น หรือกรณีที่มีสาเหตุจากเนื้องอกของเส้นประสาท
3. การบริหารร่างกายทั่วไป เช่น การออกกำลังกาย การเดิน หรือการเล่นกีฬาเบาๆ

แหล่งข้อมูล www.thaihealth.or.th