บทความเพื่อสุขภาพ

จัดการสิ่งแวดล้อมป้องกัน`ไข้เลือดออก` Dec 12, 2015

จัดการสิ่งแวดล้อมป้องกัน`ไข้เลือดออก`

"ไข้เลือดออก" เป็นโรคประจำถิ่นของไทย แต่ละปีมีรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน โดยโรคนี้จะมีวงรอบในการระบาดปีเว้นปี หรือ ปีเว้นสองปี ในปี 2556 เป็นปีที่มีการระบาดมาก มีผู้ป่วยสะสมถึง 102,762 คน เสียชีวิต 102 คน ส่วนปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมีรายงานผู้ป่วยแล้วนับแสนราย เสียชีวิตหลักร้อยเช่นกัน

อาการของโรคนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างยืนยันตรงกันว่า ไข้เลือดออกเป็นโรคที่วิเคราะห์ได้ยาก คาดการณ์ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ไม่ง่าย ทำให้ยังมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาไข้เลือดออก ทำได้แค่รักษาตามอาการเพื่อประคองให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำลายไวรัส และยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคที่ได้ผล
ข้อสังเกตของการเกิดโรคไข้เลือดออกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า

1.กลุ่มอายุมีความเปลี่ยนแปลงไป ทำให้สามารถเป็นไข้เลือดออกได้ทุกกลุ่มวัยไม่เฉพาะเด็ก ซึ่งเมื่อเป็นกลุ่มวัยอื่นทำให้แพทย์ไม่ค่อยนึกถึงไข้เลือดออกแต่มีการย้ำเตือนให้แพทย์ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออกว่าเป็นโรคประจำถิ่น

2.น้ำหนักตัวที่ไม่สัมพันธ์กับอายุ ทำให้การวินิจฉัยไม่ชัดเจน รวมทั้งการรักษาที่ทำให้แพทย์ปรับขนาดยาได้ยากขึ้น

3.พื้นที่ในการระบาดของโรคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้บางครั้งประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ตระหนักมากพอ

4.พบว่าบางคนป่วยมาก กว่า 1 โรคพร้อมกัน เช่น ป่วยเป็นไข้หวัด พร้อม ไข้เลือดออก ก็จะทำให้อาการของโรคแย่ลง

แต่สิ่งที่ทราบแน่ๆ แล้วว่าสามารถหยุดไข้เลือดออกได้ คือ การป้องกันไข้เลือดออกด้วยการ"จัดการสิ่งแวดล้อม" "ยุงลาย"เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงลายเป็นยุงที่รักความสะอาด จึงชอบอยู่ในน้ำสะอาด น้ำนิ่ง
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะพบในบ้านประมาณ 30% โรงเรียน 40% วัด 60% การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในบ้าน โรงเรียน วัด จึงสำคัญมากกว่าการฉีดไล่ยุงตามท่อโดยเทศบาลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยุงรำคาญมากกว่ายุงลาย
"สิ่งสำคัญที่สุดที่จะป้องกันไข้เลือดออก คือ การจัดการ สิ่งแวดล้อมในบ้านเรือน โรงเรียน วัด โดยทำทุกสัปดาห์ ไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง โดยที่ที่พบบ่อยๆ คือ ถังน้ำในห้องน้ำห้องส้วม แจกัน ยางรถที่ทิ้งไว้ กระถางต้นไม้ที่มีถาดรอง สิ่งเหล่านี้เป็นที่อยู่ชั้นดีของยุงลาย ซึ่งจำเป็นต้องดูแลตลอดเวลา ด้วยการเททิ้ง ทำลายทิ้ง การฉีดไล่ยุงในท่อนั้นไม่สามารถช่วยได้เพราะไม่ใช่แหล่งของยุงลาย" นพ.โอภาส ระบุ"ถ้าคิดว่าไข้เลือดออกน่ากลัวก็ต้องดูแลบ้านเรือน โรงเรียน และวัด อย่างเข้มงวด"

ที่มา หนังสือพิมพ์ข่าวสด
แหล่งข้อมูล www.thaihealth.or.th