App ใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) App ใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) อึ้ง ! อาหารไขมันต่ำ (Low-fat) มีน้ำตาลมากกว่าอาหารรูปแบบปกติถึง 20% อึ้ง ! อาหารไขมันต่ำ (Low-fat) มีน้ำตาลมากกว่าอาหารรูปแบบปกติถึง 20% ดื่มกาแฟมากขึ้นช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ? ดื่มกาแฟมากขึ้นช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ?